zasady gry online

zasady gry online

Série Zasady gry Online Free Full Repelis, Gnula

Zobacz więcej treści

Zobacz Zasady gry Online, Latin, Spanish, Subtitled - RepelisPlus

REPELISPLUS NO wspina się na filmach, REPELISPLUS jest robotem, który skanuje LINKI OPENLOAD, STREAMANGO I STREAMCHERRY za pośrednictwem Internetu, PLIK NIE należą do Nasze serwery nie są NARUSZA ich praw autorskich, jeśli czujesz NARUSZONYCH twierdząc OPENLOAD, STREAMANGO O STREAMCHERRY. REPELISPLUS zawartość jest popularyzatorem, nie czuć się źle, film REPELISPLUS INCENTIVA i oryginalne produkty.

Następujące działania w grze, czaty, fora i inne oficjalne portale komunikacyjne są zabronione:

- korzystanie z botów, korzystanie z oprogramowania stron trzecich lub wykorzystywanie błędów,

- podszywanie się pod członka administracji lub jednego z jego asystentów,

- tworzenie przeszkód dla innych użytkowników,

- reklama i propaganda polityczna,

- każde naruszenie przepisów, w tym praw własności intelektualnej,

- sprzedaż, zakup, wymianę lub przekazanie kont oraz wszelkich innych przedmiotów w grze,

- popełnić oszustwo i wszelkie nieuczciwe działania.

- rzucać obelgi, groźby lub oszczerstwa,

- użycie nieprzyzwoitego języka, nawet pośrednio,

- nasycać, nękać, spamować, pisać wiadomości dużymi literami (CAPS LOCK),

- kradzieży haseł lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Konta,

- zachęcać innych do łamania Reguł gry,

- publikować informacje zabronione przez prawo,

- publikowanie linków do zasobów stron trzecich,

- każda forma dyskryminacji.

To gra w Tanki Online, w której ludzie z całego świata lubią walczyć na wielkich maszynach i brać udział w zaciętych bitwach! Gracze mogą walczyć samodzielnie lub dołączyć do drużyn, aby wspólnie walczyć o zwycięstwo. Mogą także nawiązywać kontakty towarzyskie i znajdować nowych przyjaciół.

Tanki Online to gra akcji dla wielu graczy, bardzo łatwa do nauczenia się w grze, która ma scenariusze do walki w trudnych bitwach i świetnej sieci społecznościowej.

Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje wirtualny czołg i 500 kryształów (walutę użytą w grze). Wygrywając bitwy, Użytkownicy zwiększają swój ranking i zdobywają nowe zasięgi i kryształy. Kryształy można wykorzystać do zakupu użytecznych urządzeń, a także do zakupu lub aktualizacji broni, kasków lub malowania.

Tanki Online to coś więcej niż ekscytująca gra online. Jest to wspólnota ludzi, którzy podzielają te same zainteresowania. Zachęcamy do wzajemnego szacunku i uprzejmości oraz zdecydowanie odrzucamy wszelkie obraźliwe zachowania i / lub naruszanie praw innych Użytkowników. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia możliwości komunikowania się użytkowników, a także obniżenia ich klasyfikacji i / lub zablokowania kont w przypadku popełnienia przez użytkowników naruszeń niniejszych Zasad gry.

Zasady Gry są integralną częścią Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (zwanej dalej "Umową" lub EULA) oraz innych dokumentów i usług Gry. Z kolei Umowa, Polityka prywatności i plików cookie, a także inne dokumenty i usługi opublikowane w Grze, stanowią integralną część Zasad Gry.

Wszelkie terminy i pojęcia używane w Prawach Gry mają takie samo znaczenie, jak zostały przypisane w Umowie.

Jakiekolwiek korzystanie z Gry i jej usług online i / lub kliknięcie "Akceptuję" na formularzu rejestracyjnym oznacza, że ​​znasz i zgadzasz się na Zasady Gry i że bezwarunkowo akceptujesz wszystkie jego warunki.

Reguły gry są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków określonych w niniejszych Zasadach Gry, nie będziesz mieć prawa do korzystania z Gry i jej usług i musisz opuścić tę Stronę i powstrzymać się od korzystania z Gry.

Zabronione jest tworzenie aliasów (nazw użytkownika), a także nazw i sloganów dla klanów (etykiet), które:

1.1. Zawierać zgrubne lub wysoko brzmiące słowa, zniewagi lub prowokacje, aby obrazić (w formie słów, skrótów, wyrażeń lub fraz),

1.2. Zawierają przejawy rasizmu, faszyzmu, zniewag lub pseudonimów opartych na rasie, narodowości lub tożsamości religijnej lub podżegają do nienawiści, nietolerancji i niezgody etnicznej,

1.3. Zawiera wezwania do przemocy, terroryzmu, ekstremizmu i / lub masowych niepokojów,

1.4. Zawierać wszelkiego rodzaju prośby polityczne, propagandę lub propagandę polityczną,

1.5. Są bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacjami lub osobami politycznymi, w tym z tymi, którzy popełnili zbrodnie polityczne, zbrodnie przeciwko ludzkości lub akty terroryzmu,

1.6. Wyraźna dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, religię lub inne cechy,

1.7. Zawierać bezpośrednie lub pośrednie propagandę, zwaną do spożywania napojów alkoholowych lub zawierają jakiś rodzaj alkoholu, piwo, wyroby z tabaka, leki psychotropowe, toksyczne, i / lub środków odurzających, lub ich prekursorów, lub zawierają informacje o miejsca i metody produkcji, pozyskiwania, uprawy i wykorzystania,

1.8. Zawierać informacje o zawiadomieniach o udziale w hazardzie, prostytucji, błądzeniu lub błaganiu,

1.9. Zawierać informacje o metodach popełnienia samobójstwa lub podżegających do samobójstw, przemocy lub innych działań stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia,

1.10. Podżeganie do popełnienia nielegalnych zachowań, przestępczość, przemoc, okrucieństwo lub wyrządzenia szkody, tak że podżegania do popełnienia czynów zabronionych przez prawo,

1.11. Zawierać fragmenty nazw użytkowników pracowników administracyjnych lub zawierać informacje, które mogą sugerować błędne przekonanie, że Użytkownik jest przedstawicielem Administracji,

1.12. Zawierają krytykę dotyczącą Gry, Administracji lub moderatorów;

1.13. Są bezpośrednio lub pośrednio związane z aktami seksualnymi, gwałtem, pornografią, pedofilią i wszelkimi innymi formami przemocy lub praktyk seksualnych, perwersji lub tym podobnych,

1.14. Zawierają wyraźne opisy ciała i jego funkcji seksualnych,

1.15. Dodaj reklamy i hiperlinki,

1.16. Zawierać odniesienia do fałszywych kodów oraz stron i zasobów, które naruszają prawa Administracji,

1.17. Składać się z niewymawialnego zestawu losowo umieszczanych liter (nazwy użytkowników, które nie mają znaczenia),

1.18. Zawierają, w całości lub w części, elementy zarejestrowanych znaków towarowych i / lub które są chronione prawem autorskim,

1.19. Zawierają wszelkie inne informacje zabronione przez niniejsze Zasady Gry, Umowę i / lub obowiązujące przepisy.

1,20. Jeśli nazwa Użytkownika nie spełnia powyższych wymagań, innych wymagań określonych w niniejszych Zasadach Gry, w Umowie lub w obowiązujących przepisach, Administracja ma prawo, według własnego uznania, do:

- poprosić Użytkownika o zmianę jego Nazwy Użytkownika na inną akceptowalną i zablokować Konto Użytkownika na czas niezbędny do jego zmiany,

- nieodwołalnie zablokować Konto użytkownika.

  1. Działania i zachowania zabronione dla użytkowników gier:

2.1. Działania, które spowodują (według uznania Administratorów) tymczasowe lub trwałe zablokowanie konta użytkownika:

2.1.1. Automatyzacja gier, w tym wykorzystanie robotów (korzystanie z oprogramowania naśladującego działania Użytkowników w Grze), korzystanie z programów do zdalnego sterowania, makr sterujących myszą i klawiaturą lub korzystanie z oprogramowania innych producentów, pomoc w uzyskaniu korzyści w Grze,

2.1.2. Aplikacja lub dystrybucja oprogramowania osób trzecich lub innych środków w celu poprawy lub zautomatyzować możliwości gry (zastosowanie robotów lub oszustwo), a także programów, które mogą zakłócać działanie gry i / lub eksploatacji urządzeń elektronicznych z trzecią ludzie,

2.1.3. Wykorzystywanie błędów oprogramowania w grze i przekazywanie informacji o nich osobom trzecim, za wyjątkiem Administratorów,

2.1.4. Walki między kontami należącymi do tego samego użytkownika,

2.1.5. Sabotaż - wszelkie działania lub zaniechania zmierzające do tworzenia przeszkód dla zespołu z których użytkownik jest członkiem, w tym CLB TDM i CP trybach, walcząc zespół, który jest członkiem jest (słabszy celowy dobór przerw sprzętu Często bezczynność lub umyślne nieprzestrzeganie trybie mapie gry, symulacji lub problemów z dostępem do Internetu), uszkodzenie lub zniszczenie zbiornika lub bojową sojusznika sprzyjające interesom drużyny przeciwnej (spisek),

2.1.6. Korzystanie z gier hazardowych lub usługi do wykonywania fałszywych lub nielegalnych tym akcje, ale nie ograniczają się do oszukańczych transakcji finansowych w grze, oszustwa podczas transakcji lub płatności, w tym wszelkie zwroty i zakazanych transakcji, korzystanie z treści cyfrowych następnie twojego zwrotu,

2.1.7. Oszustwo - przyjmowanie waluty używanej w Grze w nieuczciwy lub nielegalny sposób. Administracja ostrzega użytkowników, że takie działania mogą prowadzić do działań kryminalnych lub jakiegokolwiek innego rodzaju odpowiedzialności,

2.1.8. Przeniesienie Konta lub innych papierów wartościowych gry na osoby trzecie, publikowanie ofert zakupu, sprzedaży lub przeniesienia Konta lub nieruchomości w grze, bezpłatnie lub poprzez zakup za pomocą kryształów lub funduszy, a także podżeganie do wykonania tych działań,

2.2. Działania, które doprowadzą (według uznania Administratorów) do stałego ograniczenia dostępu do czatów i forów w grze (wydalenie):

2.2.1. Oszustwa elektroniczne (lub wyłudzanie informacji) - działania mające na celu uzyskanie dostępu do poufnych danych, takich jak loginy i hasła,

2.2.2. Publikowanie linków do zasobów stron trzecich podszywających się pod zasoby oficjalnej Gry,

2.2.3. Publikacja linków do zasobów, które obiecują swobodny dostęp do kryształów, kryształów podawanych przez administrację, lub które wyjaśniają lub opisują wykorzystanie błędów w celu uzyskania kryształów itp.

2.2.4. Zamieszczaniu linków do witryn lub serwerów, które zawierają oprogramowanie firm trzecich (sztuczki, programy, klientów, itp), rozprzestrzenianie linków do stron zawierających oprogramowanie, aby zmienić funkcjonalność gry lub obiecują zrobić,

2.2.5. Inne przypadki oszustwa mające na celu kradzież kont użytkowników.

2.3. Działania, które doprowadzą (według uznania Administratorów) do tymczasowego ograniczenia, do sześciu miesięcy, dostępu do czatów i forów w grze (wydalenie):

2.3.1. Dyskryminacja najbardziej niedoświadczonych graczy (nowicjusze): dezinformacja, zastraszanie lub ośmieszenie,

2.3.2. Obrażanie, oczernianie (rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji) w stosunku do innych użytkowników, administratorów, moderatorów lub innych osób,

2.3.3. Wykonywanie działań mających negatywny wpływ na rozwój gry i jej wizerunek,

2.3.4. Inne formy zachowania, które utrudniają normalny proces gry i które są uznawane za takie przez administrację.

2.3.5. Próby uzyskania hasła, informacji o Kontach lub innych danych osobowych innych Użytkowników, w tym wszelkich form wymuszeń z tytułu zagrożeń moralnych, fizycznych lub technicznych,

2.3.6. Udostępnij hasło do swojego konta

2.3.7. Rozpowszechnianie wszelkich danych osobowych innych Użytkowników lub stron trzecich (chyba że takie informacje są publicznie dostępne),

2.3.8. Używanie obraźliwego lub szorstkiego języka lub innych rodzajów słów lub frazesów grubszych lub dobrze brzmiących, nawet jeśli nie są one klasyfikowane jako obraźliwe, nawet w formie ukrytej,

2.3.9. Publikowanie informacji i materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne lub erotyczne, które ilustrują lub opisują relacje seksualne lub odstępstwa od praktyk seksualnych, a także publikowanie linków do zasobów zawierających takie informacje,

2.3.10. Publikacja informacji lub symboli, które obraza lub poniżyć przekonania ludzi, podżeganie do nienawiści lub wrogości, rasowych, powodując międzynarodowy niezgoda, etnicznej lub nietolerancji (w tym obelgi, wyzwiska na podstawie rasowych, narodowych wierzenia etniczne lub religijne), jak również prowokacja rozmówcy do podjęcia wyżej wymienionych działań,

2.3.11. Propaganda lub demonstracja emblematów, symboli, akronimów lub nazistowskich denominacji, a także użycie imion i nazwisk nazistowskich działaczy,

2.3.12. Publikowanie informacji, w których obserwuje się podżeganie lub odwoływanie się do przemocy, wojny, terroryzmu lub obalenia władzy, a także działania ekstremistyczne lub masowe zamieszki,

2.3.13. Publikowanie informacji o organizacjach politycznych lub przywódcach politycznych, którzy popełnili zbrodnie polityczne lub zbrodnie przeciwko ludzkości, akty terroryzmu lub którzy naruszyli międzynarodowe prawa,

2.3.14. Każda forma dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, religię lub inne cechy,

2.3.15. Publikacja informacji na temat sposobów popełnienia samobójstwa, podburza innych działań, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, opisy technik walki i niebezpiecznych wyczynów, jak również sposoby wytwarzania broni lub opisów, przemocy lub samobójstwa metody modyfikacji ciała,

2.3.16. Publikacja informacji opisujących, prowokować ani usprawiedliwiać nielegalnego lub zachowania antyspołeczne, przestępczość, przemoc, okaleczenia, fizycznej lub psychicznej przemocy wobec ludzi lub zwierząt, lub działań, które powodują szkody dla cudzej własności,

2.3.17. Publikacja informacji, która powoduje strach, przerażenie, panika u dzieci, łącznie ze zdjęciami lub opisami śmierci, choroby, samobójstwa, wypadki, katastrofy lub katastrof i / lub jej skutków, a także inne informacje, które mogą szkodzić zdrowiu lub rozwój nieletnich,

2.3.18. Publikacja informacji zawierających bezpośredni lub pośredni propagandę lub indukują spożywania napojów alkoholowych lub zawierają typu alkoholu, piwo, wyroby tabaki, leki, substancje toksyczne, substancji psychotropowych i / lub narkotyków, lub ich prekursorów, a które zawierają informacje na temat miejsc i metod produkcji, pozyskiwania, uprawy i wykorzystania,

2.3.19. Publikowanie informacji, które mogą stymulować chęć uczestnictwa w grach losowych, prostytucji, włóczęgostwa lub żebractwa,

2.3.20. Jakiekolwiek wykorzystanie własności intelektualnej (obiektów oprogramowania, dzieł sztuki, wideo i innych obiektów lub ich części, zarejestrowanych znaków towarowych itp.) Lub innych materiałów, bez zgody uprawnionego, publikowanie linków do pirackich treści, usuwanie lub zmiana informacji dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności odsyłaczy do posiadaczy praw autorskich, autorów i wszelkich innych potwierdzeń praw własności intelektualnej,

2.3.21. Publikacja informacji, które mogą skutkować szkodami lub stratami dla Użytkowników lub dla Administracji,

2.3.22. Dostarczanie fałszywych lub fikcyjnych informacji, dokumentów lub dowodów. Administracja ostrzega użytkowników o obciążeniach kryminalnych i innych obowiązkach związanych z wykonywaniem takich czynności,

2.3.23. Tworzenie tematów lub postów na czatach i forach gier, które są wrogie lub prowokacyjne ( „argumentować dla czystej przyjemności dyskusji” wymiana komunikatów być tylko wojna na słowa, często niezwiązane z pierwotną przyczyną spór),

2.3.24. Skórki i / lub wiadomości na czatach i / lub forach gry i którzy zamierzają prowokować innych użytkowników, administracji lub moderatorów lub utrudniające komunikację na forum lub czacie gry,

2.4. Działania, które doprowadzą (według uznania Administratorów) do tymczasowego ograniczenia, do 24 godzin, dostępu do czatów i forów w grze (wydalenie) lub oficjalnego ostrzeżenia:

2.4.1. Wszelkie próby podszywania się pod obecnego lub byłego pracownika administracji lub asystenta projektu (moderatora, konsultanta itp.), W tym wysyłanie wiadomości w imieniu administracji lub moderatorów,

2.4.2. Żebranie w dowolnej formie, w tym wnioski o przekazanie środków, wartości hazardowe lub kryształy,

2.4.3. Publikowanie informacji, która neguje fakty historyczne,

2.4.4. Publikowanie informacji zawierających żądania polityczne, reklamę polityczną lub wszelkiego rodzaju propagandę wyborczą,

2.4.5. Omówienie bieżących problemów politycznych, które mogą w jakiś sposób powodować konflikt,

2.4.6. Wszelkiego rodzaju zagrożenia związane z użytkownikami, administracją lub stronami trzecimi,

2.4.7. Publikacja informacji o osobie niepełnoletniej, która ucierpiała w wyniku nielegalnych działań (lub zaniechań),

2.4.8. Publikacja jakichkolwiek materiałów reklamowych lub informacji bez zgody administracji,

2.4.9. Niekonstruktywna krytyka dotycząca Gry i / lub jej autorów lub Właściciela,

2.4.10. Prowizja lub podżeganie (prowokacja) działania (lub zaniechania) zabronione przez niniejsze Zasady Gry, Umowę i / lub obowiązujące ustawodawstwo.

2.4.11. Zacznij tematy i / lub twórz wiadomości na czacie i / lub forum gry, które:

2.4.11.1. Odtworzyć istniejące tematy lub wiadomości, a także tematy, które zostały ostatnio omówione i których odpowiedzi są dostępne w sekcjach informacji (Zasady gry, FAQ, plany itp.).

2.4.11.2. Nie odpowiada tematowi lub kategorii sekcji,

2.4.11.3. Zostały napisane z włączoną blokadą wielkich liter lub zawierają wiele wielkich liter w tytule i / lub treści tematu lub wiadomości,

2.4.11.4. Zawierające następujące informacje w tytule i / lub opisie przedmiotu lub wiadomości: symboli lub nieistotnych lub powtarzających się znaków, emotikony, linków referencyjnych, złośliwego kodu lub „kody”, informacji, które komplikują zrozumienia tematu lub części, lub nie ma znaczenia (zalanie), na przykład == - Mój temat - ==,

2.4.11.5. Zawierać tekst o rozmiarze czcionki większym niż 24,

2.4.11.6. Brak im informacji i nie odzwierciedlają znaczenia tematu w tytule lub opisie tematu,

2.4.11.7. Cytuj fragmenty poprzednich wiadomości, które są zbyt duże i / lub obrazy bez specjalnych wymagań (zamiast cytatów),

2.4.11.8. Kontynuuj dyskusję na temat tematów, które zostały zamknięte lub wyeliminowane przez administrację (przywróć zamknięte tematy),

2.4.11.9. Mieć charakter osobistej prośby o uczestników forum. Do komunikacji osobistej użyj prywatnych wiadomości. Osobiste dyskusje są dozwolone równolegle w celu rozwiązania problemów.

2.4.11.10. Zawieranie spamu, czyli rozpowszechnianie informacji, na które odbiorca nie wyraził zgody, nie wykazało zainteresowania otrzymaniem i / lub nie wyraziło zgody na jego otrzymanie,

2.4.10. Zawierają inne informacje lub naruszenia zabronione przez niniejsze Zasady Gry, Umowę i / lub obowiązujące prawo.

3. Zastosowanie ograniczeń wobec Użytkownika

3.1. Jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Zasady Gry, Administracja będzie miała prawo zastosować ograniczenia określone w sekcji odpowiadającej Regułom Gry dla tego Użytkownika. Możliwe ograniczenia nie są ograniczone do wymienionych powyżej. Zarząd zastrzega sobie prawo do zastosowania innych ograniczeń, według własnego uznania, w tym trwałego zablokowania konta, który obejmuje częściowe lub całkowite zawieszenie całości wirtualny właściwości użytkowników, rankingi, osiągnięcia i posiadłości w grze (warsztaty, szkło i statystyki gier).

3.2. Wybierając ograniczenia, Administracja bierze pod uwagę rodzaj i liczbę naruszeń, a także poprzednie naruszenia Zasad Gry popełnione przez Użytkownika.

3.3. Administracja ma prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich informacji lub wiadomości, usunięcia lub przeniesienia tematu utworzonego w niewłaściwej sekcji forum, bez uprzedzenia.

3.4. Administracja ma prawo, według własnego uznania, do jednoczesnego zastosowania jednego lub kilku ograniczeń dla użytkownika lub do wysłania ostrzeżenia.

3.5. Naruszenie niniejszych zasad gry oznacza, że ​​Użytkownikowi można odmówić natychmiast i bez wcześniejszego powiadomienia, świadczenie usług hazardowych lub że takie usługi mogą być ograniczone w całości lub w części.

3.6. Jeśli Użytkownik naruszy Zasady gry kilka razy lub w sposób integralny, Administracja będzie miała prawo, według własnego uznania, do powtórzenia ograniczeń nałożonych na Użytkownika.

3.7. Ponieważ nie zawsze jest możliwe dokładne zidentyfikowanie konkretnych naruszeń Praw Gry, Administracja zawsze podejmie ostateczną decyzję.

3.8. Ograniczenia te mogą dotyczyć dowolnego konta użytkownika, które narusza przepisy gry.

3.9. Celem prywatnych wiadomości jest osobista komunikacja między Użytkownikami w serwisach gier i na forum. Choć zarzuty łamania zasad gry są przetwarzane, administracja nie rozpatrzy skargi dotyczące prywatnych wiadomości, z wyjątkiem naruszenia przepisów gry, w prywatnych wiadomości do członków lub asystentów Administracji , Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości wysłane przez innego użytkownika, dodając go do czarnej listy znalezionej w odpowiednim dziale na forum profilu użytkownika.

3.10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które użytkownik lub osoba trzecia może ponieśli w wyniku korzystania przez Użytkownika lub osoby trzecie, na stronie internetowej, gier i / lub usług on-line, w tym, lecz nie ograniczając się do szkód spowodowanych przez niezdolność do wykorzystania w grze i usług online, lub spowodowane przez stosowanie ograniczeń dla użytkownika przez administrację oprócz szkody, bezpośrednie lub pośrednie wynikające z działania osób trzecich, w tym innych użytkowników gry, brak dostępu do internetu, kradzieży, zniszczenia, utraty zasobów informacji związanych z kontem użytkownika i szkody wyrządzone honoru, godności i reputacji użytkownika wynikające w związku z Grą.

4. Asystenci administracji

4.1. Asystenci Administracji są wybierani spośród Użytkowników przez Administrację.

4.2. Asystentem administracji jest osoba, która działa w imieniu i obronie interesów administracji. Asystenci Administracji są odpowiedzialni za utrzymywanie i kontrolowanie porządku w Grze oraz w serwisach, a także na forum, w oficjalnych rozmowach oraz na stronach sieci społecznościowych i kont gry.

4.3. Asystent Administracji musi być uczciwy i obiektywny w podejmowaniu decyzji, a także musi przestrzegać postanowień niniejszych Zasad gry i Kontraktu, ponadto musi być życzliwy dla Użytkowników i sprawnie wykonywać swoje funkcje i regularnie , Działalność Asystentów Administracyjnych jest określona i regulowana ich wewnętrznymi wytycznymi.

4.4. Zabronione jest publiczne omawianie działań Administracji i jej Asystentów na forach Gry, czatach i oficjalnych grupach w sieciach społecznościowych. Wszelkie skargi dotyczące pracy Asystentów należy przesyłać do administratora odpowiedniej grupy asystentów,

4.5. Działalność Asystentów Moderacji odbywa się dobrowolnie. Użytkownik nie ma prawa zmuszać Asystenta do zastosowania ograniczenia.

5.1. Użytkownik ma prawo zgłaszania naruszeń Przepisów Gry, tworząc nowy temat na forum w sekcji Naruszenia. Konieczne jest wyraźne określenie charakteru naruszenia w nowym temacie i dołączenie zrzutu ekranu czatu lub filmu, który wyraźnie pokazuje naruszenie.

5.2. Użytkownicy mogą przesyłać swoje pytania, komentarze lub skargi dotyczące niniejszych Zasad gry na adres [email protected] Administracja dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć takie wnioski tak szybko, jak to możliwe.

5.3. Składając skargę, użytkownik powinien opisać charakter sytuacji tak szczegółowo i tak jasno, jak to możliwe, i załączyć pliki dowodowe, zdjęcia itp. Skargi dotyczące nieuzasadnionych ograniczeń są rozpatrywane wyłącznie w celach oceny wewnętrznej związanych z pracą wykonywaną przez administrację i moderatora. Decyzje dotyczące stosowania ograniczeń nie podlegają rewizji.

5.4. Jeśli użytkownik zainicjuje korespondencję z administracją lub przedstawi raport na temat problemów z Grą lub usługami Gry, administracja będzie miała prawo do przechowywania wspomnianej korespondencji.

6.1. Administracja zarządza Grą i stosuje Zasady Gry według własnego uznania, ale biorąc pod uwagę opinię społeczności.

6.2. Te Zasady Gry mogą być modyfikowane przez Administrację bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik jest zobowiązany do przeglądania zmian w Regulaminie Gry co najmniej raz na siedem dni (to jest co tydzień). Jeżeli taka rewizja nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Gry, uznaje się, że Użytkownik przeczytał i zgadza się na zmodyfikowaną wersję Zasad Gry.

6.3. Administracja utrzymuje "zerową tolerancję" na politykę oszukiwania i oszustw. Jeżeli w opinii administracji użytkownik oszukał lub próbował oszukać Administrację lub innego Użytkownika lub podał fałszywe lub fikcyjne informacje, dokumenty lub dowody lub w jakikolwiek sposób naruszył obowiązujące przepisy, administracja zastrzega sobie prawo zablokowanie konta użytkownika i przekazanie tych informacji, według własnego uznania (wraz z danymi osobowymi użytkownika) dowolnej stronie trzeciej i / lub organom odpowiedzialnym za stosowanie prawa, jeśli administracja uzna to za konieczne.

6.4. Administracja może narzucać inne przepisy i ograniczenia w regulaminie Cybersport, a także w regulaminach zawodów, turniejach i mistrzostwach. Jednocześnie niniejsze Zasady Gry stanowią integralną część innych zasad przyjętych przez Administrację.

6.5. Tryby gry generowane przez użytkowników (takie jak "Save the Dorado") mogą być odtwarzane w dowolnym trybie pod warunkiem, że jest to Pro Private Battle. Mimo to wszelkie nadużycia, takie jak wielokrotność, sabotaż lub nielegalne podnoszenie rangi podczas wspomnianych bitew Pro, będą sankcjonowane zgodnie z zasadami gry.

Finished 5 Seasons - 77 Chapters

Spraw, aby oszust był sztuką. Nieporozumienia, oszustwa, niespodzianki. We wszechświecie złodzieja nic nie jest tym, czym się wydaje.

Nate Ford prowadzi grupę oszustów przyzwyczajeni do pracy na własną rękę, ale razem tworzą „dobre” i okradanie bogatych pomóc słaby. Wszystko dzięki wysokiej technologii i najlepszych z każdego domu: haker Alec Hardison, obiecując kieszonkowiec Sophie Deveraux, Odzyskanie specjalista Eliot Spencer i Parker nieuchwytny.

Wypełnij test bezpieczeństwa, aby uzyskać dostęp do strony www.dospelis.com

Dlaczego muszę ukończyć CAPTCHA?

Ukończenie CAPTCHA udowodni, że jesteś człowiekiem i daje ci tymczasowy dostęp do usługi internetowej.

Co mogę zrobić, aby temu zapobiec w przyszłości?

Jeśli korzystasz z połączenia osobistego, np. W domu, możesz uruchomić skanowanie antywirusowe na swoim urządzeniu, aby upewnić się, że nie jest ono zainfekowane złośliwym oprogramowaniem.

Jeśli jesteś w biurze lub sieci współdzielonej, możesz poprosić administratora sieci, aby przebiegł przez sieć w poszukiwaniu źle skonfigurowanych lub zainfekowanych urządzeń.

Identyfikator Cloudflare Ray: 4013c81182f626c0 • Twoje IP: 2a02: c207: 2008: 7822 :: 1 • Wydajność & bezpieczeństwo przez Cloudflare

CZWARTEK O 22.30

"Zasady gry" w każdy czwartek o godzinie 22.30 w Atreseries

W czwartki o 22:30 masz spotkanie z "zasadami gry". Jego misją jest prześladowanie i aresztowanie wszystkich chętnych do łamania prawa. Nie przegap ich w Atreseries

CZWARTEK PREMIERA O 22:30

"Zasady gry" pojawią się w czwartek w Atreseries

"Moim zadaniem jest pomaganie innym, szukanie złych facetów". Robin Hood, Nathan Ford i jego zespół są wydawane w Atreseries. Atresmedia TV kanał transmisji od czwartku 15 czerwca 'reguły gry', fikcji udziałem Timothy Hutton, ALDIS Hodge, Christian Kane, Beth Riesgraf i Gina Bellman, między innymi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 оценок, среднее: 5.00 из 5)
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

93 − 85 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map