maszyny bingo

maszyny bingo

Każdy sprzedawca oferuje kasynom online Indie starają się wyróżnić, oferując wyjątkowe produkty, różnorodne jogos, darmowe automaty do gry w bingo i bezpłatne jogos. niektóre firmy kasyn online i apostaz na Internet, że jestem liderem na rynku, takim jak Betboo, playbonds, 888 Holdings, lotoplay, betmotion, betsoft.

Uma mają skłonność do atualu, wydaje się, że pojawiają się dwa wolne jogos.

Nie uruchamiaj pokera Texas Holdem, ani krupierów jako 52 kart z normalnego baralho. Mamy kasyna i pokoje z kartami kasyna, takie jak Titan Poker lub Poker Nordica, lub Dealer Não joga. Contudo, gdy brak jest dealerów lub emo jogosów. nie ma gwiazd pokera vog§Є być w stanie grać online w wersji na komputery stacjonarne lub komórkowe, texas holden, omaha, 5 kart, wśród innych dostępnych żartów pokerowych.

à ‰ um dwa jogos mais féceis i popularne w całym świecie. ConheГ§ao jogo e Veja como fazer dla comeГ§ar do faturar Internecie., Miejsca de Jogos poderГЎ Znajdziemy jak maszyny, które sГЈo suscessos i że provocam Saudades tęsknota i adorując em wszystkie jogar jogos fantГЎsticos nesses., Atualmente com lub tecnolГіgico Avanco Esses jogos ganharam wersety bardziej dynamiczne, com grafika 3D., konkretne personagens. zwłaszcza w celu zapewnienia większej różnorodności. gra online jest znany i lubiany przez wszystkie Pachinko, klasyczną maszynę, która istnieje wiele lat temu, część życia daje dwójkę fanów przez bingo. Zainspirowany nie japońskim stylem e com um simpy gatinho, który śledzi sorte to quem vive essa experiЄncia. Jest skompresowany przez 75 kul, każda karta może zaoferować 12 nagród bardziej lub bardziej popularnych niż ta, która uzupełnia słowo PACHINKO.

Вы можете связаться с нашими специалистами email по с понедельника ďî пятницу в рабочее время (с 9,00 до 18.00)

  • Доступ к данным
  • EasyBusiness
  • EasyList
  • Цифровые решения
  • Платное размещение
  • Онлайн реклама
  • Добавить компанию

Смотреть все бизнес-предложенияВидео-гиды и презентацииКвест

Программное решение для поиска клиентов и заказчиков!

Оперируя 60 критериями поиска ďî 12 млн. компаний, наш мощный поисковый онлайн-инструмент EasyBusiness поможет спланировать и организовать Ваши продажи, маркетинг и коммерческое предложение.

НУЖНА ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ КЛИЕНТОВ?

EasyList - эффективный инструмент для формирования целевых списков компаний и индивидуальных баз данных ďî глобальной базе данных 12 млн. компаний.

Создайте международный профиль Вашей компании бесплатно!

Выходите на новые рынки? Планируете увеличение объемов продаж? Разместите информацию о Вашей компании бесплатно на Международном информационном B2B портале KOMPASS.

Приоритетное онлайн-размещение! Будьте всегда в первых строчках!

Наше предложение Booster направлено на профессиональное размещение информации о вашей компании и привлечении внимания к ней со стороны потенциальных заказчиков. Современный и профессионально представленный онлайн-профиль компании привлечет к ней внимание, укрепит репутацию компании и поможет получить запросы и заказы от потенциальных клиентов.

Целенаправленное онлайн-продвижение с таргетированной рекламой!

Мы предлагаем целый ряд эффективных пакетов по онлайн-продвижению, которые позволят правильно сформировать и представить международный профиль Вашей компании и привлечь к нему внимание потенциальных клиентов и заказчиков.

Prawo do kontroli kasyn, sal do bingo i automatów do gry

OFICJALNA GAZETA REPUBLIKI WENEZUELA

Caracas, 23 lipca 1997 r. Dziennik Urzędowy 36.254

KONGRES REPUBLIKI WENEZUELA

PRAWO DO KONTROLI KASYNÓW, POKOI BINGO I

Artykuł 1 Przepisy tej ustawy regulują działalność,

operacji, reżim zezwoleń i sankcji dotyczących

Kasyna, sale Bingo i automaty do gier, zgodnie z

z postanowieniami art. 136 nr 136 Konstytucji RP

Republika Wenezueli.

Artykuł 2? Do celów niniejszego Prawa rozumie się:

Kasyno: Zakład otwarty dla publiczności, w którym gry są grane

szansa na zysk.

Pokój Bingo: Zakład otwarty dla publiczności, w którym odbywają się tylko gry

Bingo w jego różnych modalnościach, dla zysku.

Maszyna TragaCullo: Każde urządzenie lub urządzenie ręczne, mechaniczne, elektryczne,

elektromechaniczne lub elektroniczne, które aktywowane są przez zatrudnienie lub wprowadzenie

monet, żetonów, banknotów lub innego urządzenia

wewnętrzne lub zewnętrzne, wykonaj lub wykonaj jakąkolwiek programowalną grę w envite lub

"RGANOS" I ICH KONKURENCJI

Od Krajowej Komisji Kasyna, Bingo Halls i Maszyn

Artykuł 3 - Krajowa Komisja Kasyna, sale Bingo i

Mastiffs Swallows jako zdecentralizowany organ Ministerstwa

Finanse z autonomią funkcjonalną i jako rektor obiektu działań

Artykuł 4- Katalog Krajowej Komisji Kasyna, sale Bingo

i Swallowing Machines zostanie zintegrowanych przez pięciu (5) członków, którzy

działa w reprezentacji: Jeden (1) z Prezydium Republiki, który

będzie nim przewodniczył; jeden (1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; jeden (1) z Rady

Narodowy przeciwko nielegalnemu używaniu narkotyków (CONACUID); jeden (1) z

Ministerstwo Finansów i jeden (1) organ zarządzający turystyką. The

Członkami tego katalogu będą wenezuelczycy, pełnoletni, z

uznane wypłacalności moralnej i zawodowej, i są zobowiązane do rejestrowania

środki ostrożności wskazane w artykule 2 є ustawy o rejestrach karnych.

Artykuł 5Вє.- Katalog Krajowej Komisji Kasyna, Bingo Halls i

Maszyny Połknąć je raz przysięgły, będą wymagały dla ich konstytucji

obecność co najmniej trzech (3) jej członków, w tym prezesa.

Decyzje zarządu podejmowane będą zwykłą większością głosów. Kiedy

Rada Dyrektorów działa z trzema (3) jej członkami

podjąć jednogłośnie

Artykuł 6Вє.- Krajowa Komisja Kasyna, Bingo Halls i Maszyn

Połknięcie będzie odpowiedzialne za autoryzację i kontrolę działań

przedmiotem niniejszej ustawy, ich decyzje wyczerpują drogę administracyjną i zostaną powiadomione

zainteresowanym. Przeciwko decyzjom Komisji można wnieść wniosek

Kwestionowanie spornego postępowania administracyjnego, w terminie sześćdziesięciu (60) dni

ciągłe po powiadomieniu lub po upływie terminu

Komisja odpowiedziała, zgodnie z ustawą organiczną z

Artykuł 7-є.- Są to funkcje Krajowej Komisji Kasyna, Bingo Halls

i połykanie maszyn:

1. Egzekwować postanowienia zawarte w tej ustawie i jej rozporządzeniach;

2. Wydawanie i przedłużanie w drodze uchwały zezwoleń przewidzianych w niniejszej ustawie i art

nałożyć kary grzywny, zawieszenia, cofnięcia lub anulowania

licencje w drodze uzasadnionego rozstrzygnięcia;

3. Zatwierdzenie lub odrzucenie projektu regulaminu wewnętrznego przedłożonego przez

4. Zezwól na przeniesienie akcji Spółek Handlowych

5. Poświadczanie i autoryzacja działania artykułów, urządzeń, urządzeń i

maszyny do wykorzystania w różnych zakładach;

6. Prowadzić ewidencję w stosownych przypadkach;

7. Przedstawić roczne sprawozdanie przed organami reprezentowanymi w tym organie;

8. Dyktować swoje rozporządzenie wewnętrzne;

9. Pozostałe uzgodnione przez inne ustawy i rozporządzenia.

Artykuł 8- Krajowa Komisja Kasyna, Bingo Halls i Maszyn

Połknij je, utworzysz National Inspectorate jako organizm techniczny

nadzór, nadzór i kontrolę działań związanych z

Obsługa kasyn, sal gier bingo i automatów do gry. Są

funkcje i wydziały tego Inspektora:

1. Przestudiuj wszystkie problemy dotyczące kasyn, sal i automatów Bingo

Jaskółki są wymagane przez Komisję;

2. Zorganizuj plik każdego wnioskodawcy i oceń go według czego

wymagane w tej ustawie i jej przepisach;

3. Prowadzić aktualny rejestr osób prawnych zaangażowanych w operację.

gier regulowanych niniejszą ustawą; osób lub podmiotów prawnych, które

wytwarzanie, importowanie, sprzedaż lub świadczenie usług serwisowych dla

artykuły lub sprzęt, maszyny lub urządzenia do autoryzowanych gier; z

Personel zatrudniony na dowolnym poziomie w różnych zakładach

upoważniony zgodnie z tym prawem; dyrektorów kasyn, Salas de

Bingo i maszyny do połykania; i każdy inny zapis, który rozważa

dogodne, za zgodą Komisji;

4. Zaproponować kwotę zabezpieczenia, które wnioskodawcy muszą ustanowić dla

obsługa kasyn, sal bingo i urządzeń tragankowych;

5. Nadzorować personel odpowiedzialny za nadzór i kontrolę działań

związane z kasynami, salami Bingo i automatami do gry;

6. Pozostałe, którym przypisujesz prawa i przepisy.

Systemu Finansowego Krajowej Komisji Kasyna, Pokoje

Bingo i maszyny do połykania

Artykuł 9Vє.- Są dochodem Krajowej Komisji Kasyna, Bingo Halls

i Połykanie Machines: Specjalne składki przewidziane w tej ustawie, do

opłaty licencjobiorców i składek przypisanych przez krajową władzę wykonawczą.

Artykuł 10.- Komisja przygotuje roczny budżet dochodu i

odlotów i będą okresowo uczestniczyć w jego realizacji do Ministerstwa Przemysłu i Ministerstwa Przemysłu

Artykuł 11.- Jest ustalany przez licencjobiorców, specjalny wkład

dla budżetu wydatków Komisji, który będzie różny

minimum 0,20 i maksymalnie 0,30 x 1000, których podstawą będzie ich wartość

Artykuł 12.- Specjalna składka musi zostać uregulowana z góry przed

Krajowa Komisja Kasyna, Bingo Halls i Automaty do gry,

w ciągu pierwszych dziesięciu (10) dni każdego miesiąca odpowiedniego roku podatkowego.

W przeciwnym razie będą musieli zapłacić odsetki za zwłokę według tej samej stawki

Od reżimu pracowniczego krajowej komisji ds. Kasyn, izb

Bingo i maszyny do połykania

Artykuł 13.- Urzędnicy i pracownicy Komisji będą mieli charakter

urzędników publicznych i podlegają przepisom ustawy o karierze

Administracyjny Komisja może wydać przepisy ustanawiające system

specjalne informacje o dochodach, wynagrodzeniu, klasyfikacji, promocjach, konkursach,

przeniesienia, zawieszenia, rozwiązania stosunku pracy i funduszy oszczędnościowych,

o ile te standardy poprawiają warunki ustanowione we wspomnianym

ZEZWOLENIE I OTWARCIE KASYNÓW I POKOJÓW

Artykuł 14.- Do otwarcia i działania kasyn i sal do gry w Bingo, jest

niezbędny wymóg licencji wydanej przez Krajową Komisję Kasyn,

Pokoje Bingo i maszyny traganque.

Artykuł 15- Osoba ubiegająca się o licencję, która zezwala na działanie

Kasyno lub Bingo Room, musisz spełnić następujące wymagania:

1. Być utworzonym w formie anonimowej firmy, której kapitał społeczny

jest reprezentowany w akcjach imiennych;

2. Jego celem korporacyjnym będzie działanie Kasyna lub Bingo Hall, zgodnie z

przepisy tej ustawy mogą obejmować usługi uzupełniające;

3. Udział kapitału zagranicznego nie przekroczy w żadnym wypadku osiemdziesięciu

procent (80%) kapitału akcyjnego spółki.

Artykuł 16- Firma, której celem jest działanie kasyna w hotelu

pięć gwiazdek, sprawdź inwestycję nie mniejszą niż trzysta tysięcy

Jednostki podatkowe (300 000 tys. USD) i kapitał obrotowy w wysokości 200 tys

Jednostki podatkowe (200 000 USD) w całości subskrybowały i wypłacały w gotówce.

Kapitał ten nie może się zmniejszyć w trakcie istnienia spółki.

Kiedy obiekt jest operacją pokoju Bingo, minimalna kwota

kapitałem spółki będzie sto tysięcy jednostek podatkowych (100 000 ton).

Unikalny akapit: Równowartość w boliwach minimalnego kapitału społecznego

o których mowa w tym artykule, należy je dostosować na początku każdego roku

zgodnie z przepisami art. 229 Ordynacji podatkowej.

Artykuł 17. Są to wymagania dotyczące przetwarzania i uzyskiwania licencji dla domeny

Działanie Kasyna lub Bingo Pokój:

1. Zalicza się za pomocą autentycznego dokumentu jako prawnego przedstawiciela

zainteresowaną spółkę i jest odpowiednio upoważniony do złożenia wniosku

2. Przedstawić poświadczoną kopię dokumentu założycielskiego spółki

wnioskodawcy, w tym jego publikację i wszelkie inne informacje

3. Zidentyfikuj lokalizację i wskaż cechy zakładu

przedstawienie dokumentów poświadczających własność i dostępność

nieruchomości i towarzyszące jej zezwoleniu na użytkowanie

nieruchomość wydana przez odpowiedni urząd miasta;

4. Przedstawić projekt regulaminu;

5. Przekazać kopię tła i dowodów finansowych wnioskodawcy

zasobów niezbędnych do prowadzenia zakładu, poprzez jasne i

przekonujące dowody. Sprawdź swoją stabilność finansową, uczciwość i

odpowiedzialność, w tym jego osobiste, handlowe, odniesienia do

praca i bankowość, a także deklaracja podatków i innych form wsparcia

które są wymagane;

6. Prześlij bilans ogólny, należycie zbadany i przygotowany przez

audytor zewnętrzny, w ciągu trzydziestu (30) dni przed datą wejścia w życie

7. Przedstaw obligacje banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego, które są wymagane w

niniejsza ustawa i jej rozporządzenie;

8. Przedstawić Komisji oświadczenie pod przysięgą o majątku akcjonariuszy

Spółki, wraz z uprawnieniami do Biura Rozliczającego

Generał Republiki przeprowadza dochodzenie z urzędu lub na wniosek

9. Kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem obiektów

Odpowiednie, przewidziane w niniejszej ustawie, muszą towarzyszyć uwierzytelnionej kopii

dokumentu przedstawiającego stosunek umowny ad-hoc z którymkolwiek z

Artykuł 18- Licencje przyznane zgodnie z niniejszą Ustawą i jej postanowieniami

Regulacje nie mogą być przenoszone i powinny być obsługiwane przez licencjobiorców;

Będą trwały dziesięć (10) lat i będą odnawiane na okresy

to samo, na żądanie licencjobiorcy, z oczekiwaniem na dziewięćdziesiąt (90) dni

datę jej wygaśnięcia.

Artykuł 19.- Licencjobiorca musi obsługiwać Kasyno lub Pokój

Bingo, w okresie nieprzekraczającym sześciu (6) miesięcy, jeżeli zostanie udowodnione, że

rozpoczął budowę lub remont lokalu.

Jeżeli po upływie terminów przyznanych w każdym przypadku licencjobiorca nie złoży

prowadząc kasyno lub pokój Bingo, twoje prawo wygasa.

Artykuł 20.- Licencja wydana zgodnie z tą ustawą nie zwalnia innych

zezwolenia administracyjne wymagane do opracowania dowolnej

inna aktywność w miejscu, w którym działa Kasyno lub Pokój Bingo.

DYREKTORÓW I PERSONELU KASYNÓW I

Artykuł 21.- Menedżerowie i członkowie zarządu kasyna lub

Pokój Bingo, muszą to być osoby o uznanej wypłacalności moralnej, starsze niż

wieku i pełnego korzystania z ich praw obywatelskich i politycznych.

Artykuł 22 Nie mogą być akcjonariuszami, dyrektorami, administratorami,

przełożonych lub pracowników o dowolnym poziomie odpowiedzialności kasyna lub

Pokój Bingo, następujące osoby:

1. Osoby, które rejestrują rejestry karne;

2. Osoby, które są zainwestowane w stałe, płatne funkcje publiczne,

powstały w wyniku wyborów lub mianowania do służby w Republice,

Jednostki Federalne, Gmin lub jakiegokolwiek Instytutu lub

instytucja publiczna podlegająca przepisom prawa do kontroli nad kuratelą lub

dowolny typ, przez wymienione Jednostki;

3. Dyrektorzy i administratorzy Cywilni, Spółki handlowe,

Fundacje i inne osoby prawne, których kapitał lub dziedzictwo było

zintegrowane z wkładami Republiki, podmiotów federalnych lub

4. Członkowie Krajowej Komisji Kasyn, Bingo Halls i

Połknięcie maszyn, ich małżonków i krewnych do trzeciego stopnia

pokrewieństwa i drugiego powinowactwa;

5. Osoby, które rejestrują protesty dokumentów w ciągu pięciu (5) lat

przed jego wyznaczeniem, nie zostały rozliczone zgodnie z wymogami Komisji;

6. Te, które byłyby odpowiedzialne cywilnie i karnie za czyny

złe zarządzanie, w jego stanie dyrektorów, administratorów lub menedżerów

osoba prawna lub firma posiadająca licencję.

FUNKCJONOWANIA KINA I POKOI BINGO

Spośród lokalizacji przeznaczonych do Operacji Kasyna lub Bingo

Artykuł 23.- Lokale przeznaczone do działania kasyn powinny

znajdować się w budynkach hotelowych, klasyfikowanych przez władze

kompetentne jako pięć (5) gwiazdek i minimum dwustu (200)

Artykuł 24.- Pomieszczenia do prowadzenia hal Bingo,

Powinny być zlokalizowane w budynkach hotelowych, sklasyfikowanych przez władze

kompetentne jako pięć (5), cztery (4) lub trzy (3) gwiazdki lub w innym

specjalne urządzenia upoważnione przez Komisję.

Artykuł 25.- Obiekty, w których kasyna, sale Bingo i

Połknięcia muszą znajdować się w obszarach geograficznych

wcześniej zadeklarowane turystyczne i odpowiednie do ich funkcjonowania

zakładów, zatwierdzonych przez Prezydenta Republiki w Radzie Europy

Ministrowie, na wniosek organu zarządzającego ds. Turystyki.

W przypadku odpowiedniego upoważnienia, Krajowa Rada Wykonawcza zwróci się do Rady

Najwyższy Wyborczy realizacja referendum konsultacyjnego w parafii

odpowiednio, przez co jego mieszkańcy wypowiadają się o tym, czy są, czy nie

zgodnie z lokalizacją takich obiektów w jej zasięgu terytorialnym. The

Wynik tego referendum będzie wiążący, gdy będzie negatywny.

Dyrektor Wykonawczy, przez organ Ministerstwa

Stosunki wewnętrzne za pośrednictwem agencji bezpieczeństwa państwa

Zgodnie z postanowieniami artykułów 53 i 58 tej ustawy, nastąpi od

natychmiast po zamknięciu lub zamknięciu zakładów, które przybyły

funkcjonowanie jako kasyna, sale Bingo i automaty do gry,

postępowanie w stosunku do osób i mienia zgodnie z postanowieniami

artykuł 54 oraz w tytule VII "Znieważenie i sankcje" tej ustawy.

Artykuł 26.- Budynki, w których znajdują się kasyna, sale Bingo i

Maszyny do spaghetti, nie mogą być zlokalizowane w pobliżu centrów

edukacji, świątyń, ośrodków zdrowia i szpitali. Odległość między nimi

jeden i drugi nigdy nie może być mniejszy niż dwieście (200) metrów.

Wszystkie kasyno i sala Bingo musi zainstalować podwójny system kasety wideo

skomputeryzowany, w celu kontrolowania dochodu i rozgrywanej gry.

Instalacja kasyn, sal do bingo i automatów nie będzie dozwolona

Połknij je w parkach narodowych lub pomnikach przyrody, a także w

miejsca oficjalnie ogłoszone jako schronienia i rezerwaty dzikiej przyrody, zgodnie z

organiczne prawo środowiska i organiczne prawo dla organizacji

Terytorium, z wyjątkiem wyjątków wyraźnie rozważanych w tym Prawie.

Artykuł 27.- Obsługa tragicznych maszyn lub innych gier

programowalny musi być połączony z Kasyno lub

Bingo W rezultacie licencje nie zostaną przyznane na działanie

pomieszczenia, w których działają tylko wymienione maszyny.

Artykuł 28.- Sale Bingo, które działają w obiektach innych niż

budynki hotelowe, powinny one udzielać się publicznie, w godzinach otwarcia

obsługa usług barów, restauracji, salonów i parkingów,

oraz prezentacja krajowych pokazów talentów na żywo.

Promocji i reklamy

Artykuł 29.- Wyraźnie zabrania się reklamowania, promowania i

sprzedają gry kontrolowane przez to prawo, za pośrednictwem dowolnego z nich

środki komunikacji.

Od wejścia do kasyna lub sali Bingo

Artykuł 30.- Nie będą mogli wejść do kasyn ani do sal Bingo:

1. Nieletni, nawet jeżeli są wyemancypowani;

2. Ludzie, którzy są pod wpływem substancji

psychotropowe, narkotyczne lub odurzone;

3. Członkowie policji, siły bezpieczeństwa, siły zbrojne

Obywatele i władze sądownictwa, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne

wypełnianie jego funkcji;

4. Umundurowani członkowie Sił Zbrojnych obcych krajów;

5. Ci, którzy noszą broń wszelkiego rodzaju;

6. Osoby niepełnosprawne i osoby uznane za interdyktowane.

Licencjobiorcy mogą zastrzec prawo do wstępu na te

Regulacji wewnętrznych gier kasynowych, pokojów Bingo i Mquinas

Artykuł 31.- Każde kasyno lub pokój Bingo musi mieć regulamin

Więzień gier, w którym zostaną ustanowione zasady, które będą regulowały działania

przedmiot licencji; jak również zasady i warunki, do których

podadzą graczy.

Artykuł 32.- Regulamin wewnętrzny gier musi być zgodny z poniższymi

1. Nominał lub nazwy, z którymi identyfikują każdą z gier

2. Szczegółowe objaśnienie zasad, które obowiązują w każdej grze;

3. Wyniki badań i dane statystyczne wskazujące gracza lub

bettor, matematyczny stopień prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku;

4. W przypadku Swallowing Machines lub innych programowalnych gier musisz

wskazują procent zwrotu, który zaprogramowali, który

nie może być niższy niż 80% (80%) dochodu uzyskanego przez

5. Odpowiedzialność przejętą przez firmę przed graczem lub graczem; i

6. Inne, które ustanawia rozporządzenie w tej ustawie.

Artykuł 33 Rozporządzenie wewnętrzne gier, które reguluje działania

dozwolone przez niniejszą ustawę mogą być modyfikowane, na wniosek licencjobiorcy i

Komisja zatwierdzi lub odrzuci zmiany w ciągu roku

dziewięćdziesiąt (90) dni liczonych od złożenia wspomnianego wniosku.

Artykuł 34 Po Wewnętrznych Regułach Gier lub ich

modyfikacji, licencjobiorca opublikuje ją w naszym języku urzędowym oraz w języku polskim

co najmniej dwa (2) kolejne języki, przy czym język angielski jest obowiązkowy, oraz

wyświetlić kopię napisaną w trzech (3) językach, w widocznym miejscu w ramach

Podobnie licencjobiorca jest zobowiązany do bezpłatnej dystrybucji

Regulamin wewnętrzny gier dla każdego wnioskodawcy.

Spośród artykułów, urządzeń, maszyn i wyposażenia wykorzystywanych w grach

Kasyna lub sale Bingo

Artykuł 35.- Wszystkie przedmioty, sprzęt, wyposażenie i maszyny używane

w przypadku wykonywania czynności regulowanych niniejszą ustawą, będzie

produkcji krajowej, rodzajów i cech dopuszczonych w tym celu przez

Komisji, z wyjątkiem tych, których produkcja i jakość nie istnieją w tym kraju.

Recykling sprzętu, urządzeń i automatów do gier jest zabroniony.

Artykuł 36.- Osoby fizyczne lub prawne, które produkują, sprzedają lub

świadczy usługę konserwacji sprzętu i maszyn do gier

upoważniony, musi zarejestrować się w Komisji.

Artykuł 37.- Import artykułów, urządzeń, sprzętu, urządzeń i

Połknięcia maszyn podlegają przepisom ustawodawstwa USA

i będą zarządzane przed właściwymi władzami.

PRZEPISÓW I INNYCH PODATKÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ

DZIAŁANIE KASYNÓW, POKOI I MASZYN BINGO

Artykuł 38.- Kasyna będą opodatkowane 10-procentowym podatkiem

(10%) uzyskanych zarobków brutto.

Hale Bingo będą opodatkowane z dwunastoma procentami (12%),

obliczył ten podatek od kwoty dochodu nie przeznaczonej dla

przyznawanie graczy, biorąc pod uwagę, że kwota pieniędzy

przeznaczone na nagrodę nie może być mniej niż siedemdziesiąt procent (70%)

dochód brutto uzyskany przez wspomnianą Izbę.

Zysk brutto należy rozumieć jako saldo wynikające z różnicy tego, co było

za pośrednictwem dowolnego instrumentu płatniczego będącego prawnym środkiem płatniczym, za pomocą

gotówka, karty kredytowe, czeki lub inne dokumenty kredytowe oraz

kwota zapłacona jako nagroda.

Artykuł 39.- Podatek ustalony w poprzednim artykule zostanie zastosowany bez

uszczerbku na podatkach ustanowionych w ustawie organicznej regulaminu komunalnego,

w ustawie o podatku dochodowym i innych przepisach podatkowych.

Artykuł 40.- Przedmiotami pasywnymi tego podatku będą firmy będące beneficjentami

licencji zezwalających na działanie kasyn i sal bingo.

Artykuł 41.- Ustanowiono miesięczną zapłatę czterdziestu jednostek

Podatek (40 U. T.) za eksploatację każdego stołu do gry

Kasyno Każda Swallow Machine zapłaci dziesięć jednostek podatkowych (10 U. T.)

Artykuł 42.- Podatek i ustalone należności licencyjne będą powodowane co miesiąc i

musi zostać anulowane w urzędzie przyjmującym fundusze krajowe, w ramach

pięć (5) dni kalendarzowych po zakończeniu odpowiedniego okresu.

Artykuł 43.- Krajowy organ wykonawczy w ustawie budżetowej przyzna pierwszeństwo

tak, że dochody zebrane przez zastosowanie tych podatków w każdym

rok podatkowy, są inwestowane w programy poprawy i tworzenia

usługi i infrastruktura turystyczna dające pierwszeństwo państwom i gminom

gdzie generowane są te zasoby.

NARUSZENIA I SANKCJE

Artykuł 44.- Za naruszenia prawa uważa się:

1. Zmodyfikuj bez zezwolenia warunki, na jakich zostały przyznane

2. Cedować i przenosić akcje spółek, które korzystają z licencji, bez

zezwolenie udzielone przez Komisję;

3. Zredukuj kapitał spółek korzystających z licencji, poniżej

ustalonego limitu;

4. Ćwicz nieautoryzowane gry w zakładach;

5. Podaj fałszywe dane i informacje;

6. Reklamuj i promuj zakład;

7. Zezwalaj na wstęp do zakładów osób niepełnosprawnych dla

8. Zastraszanie lub zmuszanie graczy lub gracza, a także manipulowanie

9. Nie wystawiać w zakładzie odpowiedniego Regulaminu Wewnętrznego;

10. Wytwarzanie, import, eksport, rynek, utrzymanie i dystrybucja sprzętu i

materiał do gry z naruszeniem przepisów obowiązujących przepisów;

11. Uczestniczyć jako gracze lub obstawiający personel lub menedżer

12. Nie wnosić specjalnego wkładu, do którego są zobowiązani przez niniejszą Ustawę;

13. Manipuluj sprawozdaniami finansowymi i księgowymi;

14. Zignoruj ​​wypełnianie formularzy, o których mowa w

Artykuł 59 tej ustawy, a także odpowiednie skierowanie;

15. Nieprzestrzeganie innych obowiązków nałożonych przez niniejszą ustawę i jej przepisy

Artykuł 45.- Naruszenia będą sankcjonowane przez Komisję grzywną, która

od dwóch tysięcy jednostek podatkowych (2000 U.T), do równowartości dziesięciu

tys. Jednostek Podatkowych (10.000 USD), obowiązujących w Rzeczypospolitej dla

moment jego nałożenia.

Sankcje przewidziane w niniejszej ustawie stosuje się bez uszczerbku dla postanowień

Unikalny akapit: W przypadku recydywy kwota grzywny będzie podwójna

pierwotnie narzucony.

Artykuł 46.- W przypadku powtarzających się naruszeń, Komisja sankcjonuje

licencjobiorca z ostatecznym zawieszeniem licencji.

Artykuł 47.- W przedmiocie wykroczenia przewidzianego w art. 44 art. 44 tej ustawy,

doprowadzi do cofnięcia odpowiedniej licencji, a także grzywny do

akcjonariusze, których kwota będzie równa rzeczywistej wartości akcji; równe sankcje

stosuje się w przypadku powtarzających się przestępstw w innych przestępstwach wskazanych w

Artykuł 48 Po unieważnieniu licencji nie będzie można wybrać nowej,

po dziesięciu (10) latach minęło od daty odwołania.

Przepis ten ma zastosowanie zarówno do akcjonariuszy, jak i do spółki, której dotyczy

dla tej rezolucji.

Artykuł 49 W celu zastosowania sankcji Komisja podejmie działania

zgodnie z rozporządzeniem tej ustawy, biorąc pod uwagę charakter naruszenia,

okoliczności, które łączą się z faktem i jego znaczeniem ekonomicznym.

Artykuł 50 Instrukcja plików inicjowanych przez

planowane wykroczenia i stosowanie odpowiedniej sankcji podlegają przepisom

przepisy ustawy organicznej w sprawie procedur administracyjnych i przez

Organic Tax Code, jeśli dotyczy.

Artykuł 51.- Kiedy zbrodnie są typizowane w Drugiej Księdze

różne gatunki przestępstw, Títle III - Zbrodnie przeciwko publicznej rzeczy,

Rozdziały III i IV, dotyczące: "Zepsucia urzędników" i "Zezwól

nadużycia władzy i naruszenia obowiązków urzędników

publicznych, odpowiednio, kodeksu karnego, zostały popełnione w

zakładów ustanowionych zgodnie z niniejszą ustawą, kary

odpowiadające każdemu z nich zostaną zwiększone o jedną trzecią obowiązującej kary.

Jeżeli sprawcami byli właściciele, administratorzy, kasjerzy, operatorzy,

zależne od kasyn i sal Bingo, niezależnie od tego

w stosownych przypadkach sankcje administracyjne, kary zostaną podniesione na nośniku.

Artykuł 52.- Komisja przestępstw, o których mowa w art. 51 niniejszej dyrektywy

Prawo, a także odpowiedzialność urzędnika, zostanie ustanowione lub udowodnione

za pomocą dowodów dopuszczalnych przez prawo.

Artykuł 53 W przyszłości nie ma zakładu, który nie jest autoryzowany

jako kasyno lub pokój bingo, zgodnie z postanowieniami tej ustawy, może

utrzymuj tę denominację lub funkcję jako taką.

Artykuł 54.- Każdy, kto w jakikolwiek sposób sponsoruje, ułatwia lub obsługuje

działalność zakładów lub maszyn, o których mowa w niniejszej ustawie, bez

uprzedniej licencji, zostanie ukarany z uwięzieniem trzech (3) do czterech (4) lat i jeśli

dotyczy osoby prawnej, kara zostanie nałożona na każdego z jej dyrektorów,

administratorzy i menedżerowie. Towary, które znajdują się w miejscu, gdzie

prowadzić działalność, podlegają one konfiskacie lub zatrzymaniu, a także ustawie

Artykuł 55.- Zasady zawarte w tej ustawie mają zastosowanie z pierwszeństwem

przepisy systemu prawnego, które im się sprzeciwiają.

Artykuł 56.- Tylko Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, w Izbie

Odpowiadając, będą znać Zasobów Amparo, aby

zastosowanie tej ustawy.

Artykuł 57.- Dla celów niniejszej ustawy wartość jednostki podatkowej będzie równa

ustalone zgodnie z przepisami Organy podatkowe.

Artykuł 58 Gubernatorzy, burmistrzowie i inne organy państwowe oraz

Gminy, będą czuwać nad swoimi jurysdykcjami pod kątem zgodności z nimi

wszystkie przepisy przewidziane w tej ustawie oraz sankcje nakładane na zamówienia i

uchwały władz krajowych.

Artykuł 59.- Każda osoba, która w Kasynie lub Bingo Room, robi

operacja dla ponad pięciu tysięcy dolarów amerykańskich (5000 USD, oo) lub jej

równoważne w przypadku boliwarów lub innej waluty obcej pod przysięgą,

wypełnij formularz, który będzie zawierał co najmniej:

1. Pełna identyfikacja osób, które przeprowadziły operację;

2. Przejawianie, czy działasz pod własnym nazwiskiem, czy też w imieniu innej osoby fizycznej lub

3. Opis, rodzaj i ilość operacji;

4. Pochodzenie pieniędzy.

Zakład prześle formularze do Komisji Krajowej co dwa tygodnie

kasyn, sal do gry w Bingo i automatów do gry, a także Bank

Centralna Wenezuela.

Artykuł 60.- Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania

w Dzienniku Urzędowym Republiki Wenezueli.

Artykuł 61.- Krajowa władza wykonawcza dyktuje przepisy tej ustawy,

w ciągu dziewięćdziesięciu (90) nieprzekraczalnych dni od daty ogłoszenia

Artykuł 62.- Pracownicy, którzy świadczą usługi w kasynach, Salas de

Bingo i Traganque Machines, których zadania są zorientowane na wykonanie

działań, które mają miejsce w salach gier hazardowych, mogą być

obcego obywatelstwa, o ile liczba przez nie zrozumiana nie jest

przekracza maksymalny procent dziesięciu procent (10%) całości

personel obsługujący te zakłady. Rozumie się, że mogli

tymczasowe wyjątki od wyżej wspomnianego odsetka, w tych

szczególne przypadki, w których podejmowane działania wymagają wiedzy

Specjalni technicy i nie ma tam personelu wenezuelskiego.

Do celów, do których niniejszy artykuł jest zakontraktowany, będzie to Ministerstwo Pracy,

właściwy organ do zezwolenia na tymczasowe wyjątki

procent obcego personelu, o którym mowa, po studiach

ogólne warunki dostawy siły roboczej i okoliczności

w szczególności, wszystko zgodnie z przepisami przewidzianymi w ustawie

Organizacja pracy.

Artykuł 63.- Organ zarządzający turystyką, po sprawozdaniu Komisji

Kasyno krajowe, sale Bingo i automaty do gry, musisz autoryzować

realizacja kursów i warsztatów, których celem jest szkolenie i

szkolenie personelu w zakresie świadczenia usług w

zakładów regulowanych w tej ustawie.

Artykuł 64 Jest zwolniony z przestrzegania wymogów ustalonych w TSI

Artykuły 23, 25 i 26 tej ustawy, Hotel Humboldt, znajduje się w parku

National The ГЃvila, jurysdykcja Okręgu Federalnego.

Podarowany, podpisany i zapieczętowany w Federalnym Pałacu Legislacyjnym, w Caracas pierwszego dnia

miesiąca lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego. Lata 187? Z

Niezależność i 138Bє Federacji.

CRISTOBAL FERNANDEZ DALO

RAMON GUILLERMO AVELEDO

MARIA DOLORES ELIZALDE

DAVID NIEVESPalacio Miraflores w Caracas, w veintitrГ © s dГas lipca tysiąc

dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem. Rok 187? Niepodległości i 138? Z

Kasyno i automaty Bingo

10 najlepszych kasyn online w Europie 2017:

Zdobądź bonus powitalny do 140 €

Zdobądź 88 $ za darmo Bez depozytu

POBIERZ SWOJE 1600 DARMO

Zdobądź swoją WYŁĄCZNĄ ofertę już teraz!

Zdobądź 15 € za darmo

Zdobądź bonus powitalny w wysokości 3.200 €

Premia mobilna 45 €

DO $ 200 Premii dla nowego gracza

Oferta ograniczona czasowo

Premia mobilna 40 €

Zdobądź TWOJE 1000 USD ZA DARMO

Podwojenie twojego pierwszego depozytu o 100% do 100 $ bonusu powitalnego

65 $ bezpłatnego bonusu powitalnego

Zdobądź bonus powitalny w wysokości 5000 €

Darmowy bonus za udział w wysokości 100 €

Zdobądź 200% do 400 €

Easter bunny bonus

Top 10 najlepszych internetowych kasyn online 2017:

200% premii za automaty do 5000 $

KOD PROMOCYJNY: CASINO200

Wpłać 50 $, zdobądź 250 $ ZA DARMO!

Wpisz kod promocyjny: EASY250

Bonus powitalny o wartości 2,550 USD

Desert Nights zapewnia ciepłe powitanie, którego szukałeś!

Zdobądź 25 darmowych obrotów i 500% bonusu za każde z pierwszych 5 depozytów

Graj w nasze nowe gry PREMIUM

Premia powitalna w wysokości 400 USD

3000 $ bonus powitalny w kasynie

Zdobądź trzy bonusy za 100% premii

KORZYSTAJ Z KODU COUPON: CASINO400

BONUS 5000 $! na pierwszych 5 depozytów

1 000 $ dodatkowych bonusów - każdego tygodnia!

400% BONUS DO 10 000 $ ZA DARMO

Kod kuponu: 400BONUS

Do 10 000 $ na depozytach od 1 do 10!

Dają ci darmowe kredyty na zawsze i możesz zarobić Bingos zgromadzone, są różne gry Bingo do wyboru. Zarejestruj się za darmo i zacznij żywić emocje tak prawdziwe, jak gdybyś był w domu gier hazardowych w swoim kraju. Możesz grać w Free lub Pay Bingo.

DARMOWE MASZYNY BINGO ONLINE:

Bingos grać na komputerze, z bet 3 mogą wygrać skumulowaną Bingo (te oferują kilka). To nic nie kosztuje, nie trzeba niczego pobierać do komputera, można grać na komputerze i jest w 100% podobny do maszyn w halach bingo zapłacić. Grać i cieszyć się za darmo lub masz również możliwość postawić prawdziwe pieniądze i wygrać.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 оценок, среднее: 5.00 из 5)
Loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

82 − = 75

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map